آیا روزی حداقل یک بار به رابطۀ جنسی ایده میکنید؟ (۲ عکس)


آیا روزی حداقل یک بار به رابطۀ جنسی فکر میکنید؟

تصویر و عکس شماره ۱ ⇩

تصویر و عکس آیا واقعا روزی حداقل یک بار به رابطۀ جنسی می اندیشید؟

آیا واقعا روزی حداقل یک بار به رابطۀ جنسی می اندیشید؟

نگران پاسخی که در ذهنتان به این پرسش داده اید نباشید. ما به شرح علت پاسخ شما توجه خواهیم کرد و سعی خواهیم کرد که شما را با طبیعت وجودی تان آشتی دهیم تا به درک خوب تری از تفکرات جنسی خود برسید و تابوی به وجود آمده در رابطه با سوالات جنسی را از میان برداریم و حقیقتهای علمی را جایگزین آن کنیم.

به شما تبریک میگوییم، جواب شما درست بود، “بله” 

پاسخ درست “بله ” است، هر انسان سلامت، چه زن و چه مرد، بطور متداول روزانه حد اقل یکبار به مسائل جنسی مییاندیشد و این نشانگر سلامت بودن شما از لحاظ جنسی است.

امیدواریم این پرسش به شما یاری رساند تا آگاهی بدارید، تفکر جنسی و در ادامه، تقویت انرژی جنسی، نه تنها بد نیست و نباید بخاطر آن خود را سرزنش کنید، بلکه ابزار بسیار تواناای است برای قدرت بخشیدن به شما و کمک به برگرداندن شور و هیجان جنسی و یاد گرفتن بهره گیری از این موتور پر قدرت در جهت تکامل و درک لحظات منحصر بفرد آفرینش با رسیدن به وحدت و یکی شدن با شریک جسم و جان تان.

برای ایجاد درکی بهتر از تندرست جنسی و تفکرات جنسی سلامت، ملزم به معلوم کردن سه موضوع حقیقتهای علمی، تابوهای اجتماعی و نقش ما بعنوان یک انسان در رابطه با تفکر و سکس هستیم.

بررسی ها و تحقیقات علمی در رابطه با جنسیت و تفکرات جنسی 

همۀ انسان ها دارای انرژی جنسی شگفت انگیزی بعنوان یکی از احساسات لذت بخش زندگی هستند. شرط برخورداری از این لذت ،داشتن انرژی جنسی سلامت و استفاده صحیح از آن است. مغز این انرژی را مهار می کند. مغز انسان نخستین عضوی است که تحریک و تهییج می شود و راجع به مسائل جنسی به تفکر توجه میکند. حال این پرسش رقم میخورد که بطور نرمال بانوان و آقایان در طول روز چند بار به مسائل جنسی مییاندیشند؟

با توجه به واپسین یافته های روانشناسان که در سایت healthnews  چاپ شده، بانوان و آقایان به سه مو ضوع استراحت کن، خوراکی و سکس و یا به واژه ای احتیاج های زندگی کردی ابتدایی مییاندیشند و در این میان اندیشیدن به مسایل جنسی یکی از اصلی ترین نگرانی های هر زن و مرد است و علت آن نیز شبیه به هر موجود زنده دیگری ریشه در غریزه بقا و تناسل و توالد دارد که بحثی غیر قابل انکار است، بحثی که علیرغم اهمیت آن معمولا نادیده گرفته می شود.

طبق وارسیهای صورت گرفته شمار دفعاتی که بانوان و آقایان به افکار جنسی توجه میکنند، مطالعه شده و به نتایج باحالی دست یافته اند. یک جوان در طول روز چند بار به مسایل جنسی مییاندیشد، در این رابطه بین بانوان و آقایان کمی فرق وجود دارد. آقایان نسبت به بانوان، بسیار بیشتر به سکس و حتی خوراکی خوردن فکر می‌کنند و تمایل بیشتری برای بیان آن و خبر دادن این تمایلات طی تحقیقات علمی دارند.

پسرانی که جدید به دانشگاه راه یافته اند روزانه حدودا ۱۹ بار و دختران روزانه ۱۰ بار به داشتن سکس و مسایل اطراف آن مییاندیشند، این تعدد دفعات توجه کردن مغز به موضوعات جنسی بدلیل وجود نزدیکتر و بیشتر دو جنس مخالف نزدیک همدیگر می باشد که بدلیل حدوث یکباره این وجود، کاملا نرمال است. با گذشت وقت این اعداد تقلیل یافته و میزان میل جنسی بانوان تا اوایل سی‌سالگی به میزان میل جنسی آقایان نزدیک می‌شود و در دهه چهارم زندگی، بانوان با طی کردن فعالترین دوره فعالیت جنسی خود از لحاظ فیزیولوژیکی، فعالترین دوره تفکر جنسی خود را مییازمایند و تقریبا با آقایان برابری می کنند.

طبق گزارشات کینسی (alfred Kinsey) در “رفتار جنسی در آقایان”، ۵۴ درصد از آقا ها یک یا چند بار در روز، به سکس می اندیشند، ۴۳ درصد از آنها چند بار در هفته به سکس می اندیشند و ۴ درصد آنها کمتر از یک بار در ماه به این موضوع مییاندیشند.

برای یک زن نیز نرمال و لازم است که حداقل یک بار در روز به رابطۀ جنسی اندیشد، زیرا به او یاری میرساند که به خود بیاید و با خود و بدن خود رابطه عالی ای بر قرار کند. چنانچه بانوان در روز دقایقی را به خود و زندگی جنسی شان اختصاص دهند، بیشتر به خود می رسند و نسبت به خود احساس خوب تری پیدا می کنند .در نتیجه به شناخت صحیحی از خود و احتیاج های شان می رسند، خود را خواستنی می یابند و انرژی جنسی آنها به تدریج قدرت می گیرد.

تفکر و سکس بعنوان یک تابو 

تابوهای اجتماعی در رابطه با سکس، باورهایی است که نه بدلیل دین و اعتقادات درست، که بدلیل خرافات و اعتقادات اشتباه، پدید آمده و انسان را تا مرحله یک حیوان تنزل داده است، برای مثال در جوامع گوناگون، مرد بعنوان یک موجود برتر ( نر نرمال ) حق تفکر، صحبت و عمل در رابطه با مسایل جنسی را دارد و حتی در برخی جوامع عقب افتاده و گاها توسعه یافته حق خوب تری طلبی و بهره گیری از زن و تجاوز به حقوق زن ( ماده نرمال ) را برای خود قائل است. به ندرت این خوب تری طلبی در جوامعی شبیه به جوامع عقب افتاده افریقایی بصورت بهره گیری از زور گویی و تجاوز جنسی بعنوان ابزاری برای تحقیر یک قبیله و خوب تری یک قوم و قبیله بکار می رود، حتی در جوامع توسعه یافته ولی باستانی جنوب شرق آسیا نیز، تجاوز به عنف بعنوان یک خطای کوچولو از طرف مرد ( جنس غالب) محسوب می گردد که با تنبیهی مختصر باید از کنار آن رد شد و زن باید قربانی خوب تری طلبی مرد در سکس و پذیرای اتفاقات افتاده باشد بدون حق دادخواهی و تنبیه متجاوز به شرافت انسانی بانوان. رفتار این جوامع نمایان میکند که تابوها در نوشته جوامع به روز به شکل های گوناگون خود را نمایان میکنند، در جامعه ما نیز تابو سکوت بانوان در رابطه با مسایل جنسی به این صورت خود را نمایان میکند که از بانوان توقع نمی رود حتی در رابطه با مسائل جنسی اندیشند چه رسد به اینکه حرف زنند، این تابو به نحوی موجودیت جنسی زن را تکذیب کرده و یا به واژه ای دیگر، حتی جنبه نرمال ( ماده بودن ) وجود می داری به نام زن را زیر پرسش می برد.

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس آیا واقعا روزی حداقل یک بار به رابطۀ جنسی می اندیشید؟

تفکر جنسی و جایگاه و نقش انسان در مهار و هدایت آن 

خداوند در همه جانوران غریزه ای به نام غریزه جنسی به ودیعه گذاشته است تا باعث توالد و تناسل و بقای نسل هر موجود زنده ای باشد. این غریزه و یا به تمجید دیگر، خواست نرمال ادامه بقا در جانوران زنده، بسته به تکامل جانوران از گیاه، حیوان و انسان به شکل های گوناگون بوده و با تکامل از هر مرحله به مرحله بالاتر و تکامل خلقت هر موجود، بر کیفیت و ابعاد این رابطه برای ادامه بقا اضافه میشود.

در هر سه مرحله حیات گیاهی، جانداری و انسانی، مسئله ایجاد نسل در تاثیر جفت گیری ثابت می باشد. در هر دو مرحله حیوان و انسان، علاوه بر جفت گیری و تناسل، بحث غریزه و میل به سکس نمایانگر می گردد و در مرحله انسان تکامل یافته،  علاوه بر ایجاد نسل و میل غریزی به طرف مقابل، عشق و محبت بین دو زوج و علاقه به رسیدن به یک وحدت روحی و جسمانی لذت بخش، اوج تکامل خلقت خداوند را ظاهر میکند.

پس لازم است آگاهی بداریم که در پس این رغبت جنسی، تکلیف بزرگی توسط خلقت بر عهده هر انسانی قرار داده شده است که از توالد و تناسل آغاز می شود و با غریزه و تمایل جنسی جنس نر و ماده ادامه می یابد و با عشق و علاقه ی منجر به وحدت و یکپارچگی و هم آغوشی دو موجود شریف، به اوج خود می رسد، که در برگیرنده تمام خوشیهای بقای نسل، ارضای میل جنسی و آسایش روحی غیر قابل وصف حاصل از اتحاد دو وجود دل باخته و دوستدار هم می باشد.

آنچه در فوق بیان گردید مقدمه ای بود بر اینکه، چنانچه پاسخ شما به پرسش مطرح شده بله بود، نه تنها نگران نباشید بلکه آگاهی بدارید که از لحاظ جنسی و خلقت و آفرینش خداوندی، نه تنها اشتباهی نکرده اید بلکه کاملا در مسیر تکاملی جانوران و مخلوقات زنده قدم برداشته اید و آنچه باید به آن اضافه بکنید کیفیت روحی و عشق و علاقه ای است که، به این تفکر جنسی، تقدس و هویت انسانی می دهد.

و در این مسیر با رعایت دستورات بسیار ساده خداوند و رعایت حرمت های انسانی، اوج خوشی ای ( لذت جنسی به همراه آسایش روحی ) که خداوند در وجود شما به ودیعه گذاشته است، به دست خواهد آمد.

تفکرات جنسی طبیعت شما است و مهار و هدایت تفکرات جنسی، تکلیف انسانی شما است

 چنانچه از جنبه فیزیولوژیکی به خلقت انسان بعنون یک حیوان ناطق بینیم، نگاه جنسی و غریزه و خواست جنسی حاصل از غرایز و هورمون های جریان یافته در وجود هر زن و فوت شدی نه تنها نکوهیده نیست که نمایان کننده تکامل ساختار اندامی و فیزیولوژیک و طبیعت زن و مرد ( یا بعبارتی نر و مادگی طبیعت ) است و چنانچه هر زن و فوت شدی فاقد این درخواستهای غریزی و تفکرات جنسی باشد، از لحاظ نرمال ( همان طور که در طبیعت میبینیم ) دارای نقصان خواهد بود.

ولی از جنبه انسانی و تکامل یافتگی زن و مرد ( دربرابر مرحله جانداری نر و ماده )، آنچه فرق بین انسان و حیوان را رقم می زند، نداشتن میل و کشش و رغبت جنسی نیست، بلکه داشتن تفکر و میل جنسی و به همراه این میل غریزی قدرتمند،داشتن قدرت مهار و هدایت صحیح این میل غریزی به مسیر درست و صحیح آن و تجربه لذت بخش تر هم آغوشی دو زوج انسانی در کمال آسایش، و رسیدن به وحدت جسم و جان دو روح انسانی است.

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال