معمول ترین اشتباهات مغز آدم (۷ عکس)


رایج ترین اشتباهات مغز انسان

به نظر می‌رسد ما تصمیم‌هایمان را هوشیارانه و منطقی می‌گیریم، یا حداقل فکر می‌کنیم که هوشیارانه و منطقی تصمیم می‌گیریم؛ اما در واقع این تجزیه و تحلیل‌های به ظاهر منطقی ما، عجین به خطاهای سیستماتیک بسیاری هستند.
وب‌سایت گجت نیوز – جمشید اللهویردی‌پور: به نظر می‌رسد ما تصمیم‌هایمان را هوشیارانه و منطقی می‌گیریم، یا حداقل فکر می‌کنیم که هوشیارانه و منطقی تصمیم می‌گیریم؛ اما در واقع این تجزیه و تحلیل‌های به ظاهر منطقی ما، عجین به خطاهای سیستماتیک بسیاری هستند.
«دانیل کاهنمن» روانشناس و برنده‌ی جایزه نوبل، پیشگام وارسی ۶ فرآیندی است که حضورشان نشان می‌دهد مغزهای ما خیلی اوقات در حال گمراه‌ کردن ما هستند.
عکس شماره ۱ ⇩
عکس شایعترین لغزشات مغز انسان

اثر کادربندی

یک وارسی امتحانی نشان داد پنج دلار، مدام ارزش ثابتی در ذهن اشخاص ندارد. در این وارسی، شرکت‌کنندگان خود را برای گرفتن پنچ دلار تخفیف در خرید یک ساعت به گرفتاری انداختند، اما این کار را برای خرید یک ضبط صوت به انجام نرساندند، چرا؟ قیمت ساعت ۲۵ دلار و قیمت ضبط ۱۲۵ دلار بود؛ در نتیجه پنج دلار افت قیمت در رابطه با ساعت، عدد بزرگ‌تری به نظر می‌رسید.

در واقع هم درصد تخفیف نسبت به میزان اولیه، در رابطه با ساعت عدد بزرگ‌تری بود. مورد دیگری هم نشان می‌دهد که ارزش پول در ذهن ما تعریف‌پذیر است. در این وارسی، احساس فرد نسبت به از دست دادن بیست دلار با احساس آنها هنگام از دست دادن یک بلیط تئاتر ۲۰ دلاری مقایسه شد.
افرادی که ۲۰ دلار پول گم کرده بودند، نقل کردند حضور می دارند همچنان ۲۰ دلار مخارج کنند و بلیط را تهیه بکنند؛ اما افرادی که بلیط تئاترشان را گم کرده بودند، با این استدلال که توجه کرد ۴۰ دلار برای یک بلیط تئاتر هزینه‌ی گزافی است، حضور نداشتند مجدداً ۲۰ دلار برایش مخارج کنند.
عکس شماره ۲ ⇩عکس شایعترین لغزشات مغز انسان
گرچه در هر دو مورد، ضرر یکسانی به اشخاص وارد شده بود، اما واکنش‌های فرق می داری نسبت به آن داشتند. دلیل این پدیده این است که پولِ گم شده و بلیط تئاتر، درست مانند ساعت و ضبط صوت مثال قبلی، در ذهن ما در گروه‌هایی مجزا طبقه‌بندی می‌شوند. بلیط تئاترِ گم‌شده و بلیطی که مجدداً باید تهیه شود، هر دو یک بخش مغز را فعال می‌کنند و بنابراین، این احساس ایجاد می‌شود که برای چیزی مجدداً پول توجه کرد کرده‌ایم.
اثر تقلیل خویشتن

یکی از لغزشات مغز اثر تقلیل خویشتن است. پدیده‌ای که هنگام افت ذخایر انرژی اندام اتفاق می‌افتد و منجر به نابود شدن مهار بر خود می‌شود، «تقلیل خویشتن» نام گرفته است. پژوهش‌ها نشان داده‌اند که اشخاص گرسنه، در موقعیت‌های اجتماعی تصنعی‌تر رفتار می‌کنند، آستانه‌ی درد پایین‌تری دارند و رفتارهای پرخاشگرانه و خود‌خواهانه‌ی بیشتری از آنها سر می‌زند. فرایندهای روان پریش، ذخایر منابع انرژی اندام را افت می‌دهند. درست مانند دویدن در یک ماراتن، سطح قند خون افت می‌کند.

در نتیجه مکانیسم‌های کنترلی ذهن خاموش شده و نرخ خطای اشخاص بالا می‌رود. کاهنمن می‌گوید: دستگاه اعصاب مرکزی بیش از هر بخش دیگری از اندام نیاز به گلوکز دارد و به نظر می‌رسد فعالیت‌های ذهنی از نظر میزان مصرف گلوکز، برای اندام بسیار قیمتی تمام می‌شوند.
عکس شماره ۳ ⇩عکس شایعترین لغزشات مغز انسان
در چنین حالتی حتی اگه مصر باشیم که منطقی رفتار کنیم، کمبود گلوکز قدرتمندی کارکرد منطقی را از ما می‌گیرد. آمارها نشان داده‌اند افرادی که مامور وارسی درخواست‌های عفو در زندان بوده‌اند، پس از ساعت ناهار به ۶۵ درصد پاسخ‌ها مثبت داده‌اند، اما این نرخ تا دو ساعت پس از آن، به تدریج کمتر و کمتر شده است.
اثر دسترسی‌ پذیری
در این مورد چه فکر می‌کنید؟ شمار افرادی که بر اثر اصابت صاعقه فوت می‌کنند بیشتر است یا بر اثر مسمومیت خوراکی ای؟ بیشتر ما فکر می‌کنیم غذاهای مسموم، خطری واقعی‌تر و جدی‌تر هستند؛ در حالی که اگه صاعقه به کسی اصابت کند، احنمال فوت او ۵۲ درصد برابر وقتی است که مسموم شود. دلیل این طرز فکر این است که ما احتمال وقوع رویدادها را بر اساس تجربه‌ی شخصیمان با آنها می‌سنجیم.
اکثر ما تجربه‌ای از خوراکی هایی که حالمان را بد کرده‌اند را داشته‌ایم، ولی گهگاه در معرض اصابت صاعقه قرار گرفته‌ایم. گوشت‌های ناپاک هر چندین وقت یک‌بار در صدر اخبار قرار می‌گیرند و بازتاب وسیعی در رسانه‌ها پیدا می‌کنند، اما گهگاه و جز در اخبار پراکنده، چیزی از برخورد صاعقه می‌شنویم.
عکس شماره ۴ ⇩عکس شایعترین لغزشات مغز انسان
این سوگیری در داوری، به این دلیل اتفاق می‌افتد که موضوع معلومی، احساسات بیشتری را در ما بر می‌انگیزد. مثلا احتمال خرید گوشت ناپاک از سوپر برندت مکان، احساس خطر زیادی ایجاد می‌کند، بنابراین اثر زیادی روی حافظه‌مان می‌گذارد؛ تاثیری که با شنیدن خبر برخورد صاعقه به کسی ایجاد نمی‌شود. کاهنمن می‌گوید: یادآوری تصاویر و افکار وحشتناک، بسیار راحت است و ترس، هنگامی که ایده‌ی ذهنی روشنی از آن داشته باشی، شدت می‌یابد.
اثر یقین

یکی دیگر از نامدار ترین لغزشات مغز انسان اثر یقین است. اگه قرار باشد بین این دو حالت یکی را برگزید. کدام را ترجیح می‌دهید؟ به احتمال صد در صد، ۸۰۰ دلار پول نصیبتان شود یا به احتمال ۸۵ درصد، هزار دلار؟ اکثر اشخاص بدون اندکی مکث، حالت اول را انتخاب می‌کنند.

به نظر می‌رسد آنها از ریسک کردن خسته شده باشند. اگه پرسش را برعکس کنیم و سؤال بکنیم: کدام را ترجیح می‌دهید؟ اینکه حتما ۸۰۰ دلار از دست دهید یا به احتمال ۸۵ درصد، هزار دلار؟ ریسک‌پذیری اشخاص به صورت قابل درکی ازدیاد پیدا می‌کند و اکثرا حالت دوم را بر‌می‌گزینند. این پدیده را به چه صورت می‌توان توضیح داد؟ مغز ما برای برد و باخت ارزش‌های جداگانه‌ای قائل است.
عکس شماره ۵ ⇩عکس شایعترین لغزشات مغز انسان
از دست دادن چیزی که متعلق به ماست، برایمان بسیار سخت است. مصداق این امر را می‌توانیم در عکس العمل اشخاص هنگام وضع قوانین مالیاتی تازه نگاه بکنیم، وقتی دولت مقرراتی وضع می‌کند که در آن از اشخاص خواسته شده تنها یک بار (و نه به عنوان قاعده‌ای متداول)، مبلغی اضافه برای توسعه‌ی زیر ساخت‌های کشور توجه بکند، صداهای دادخواهی به گوش می‌رسند؛ اما وقتی که قرار است مالیات مداومی در جهت خانه‌دار شدن اشخاص گرفته شود، صدای دادخواهی چندانی شنیده نمی‌شود.
اثر در معرض بودن

اگه امروز سه اسم ساختگی بشنوید و فردا به شما بگویند آنها از کارآفرینان برتر بوده‌اند، چون اسم‌هایشان را شنیده‌اید و برایتان آشناست، به احتمال زیاد این حرف را باور می‌کنید. تمایز قائل شدن بین آنچه قرار می داری است و آنچه آشناست، برای ذهن ما سخت است.

به همین دلیل تکرار مداوم چیزی، راه خوبی برای واداشتن دیگران به باور کردن آن است. اگه پیامی را با حروف درشت نورانی آبی و سرخ بنگارید، به احتمال بیشتری در ذهن می‌ماند. این مورد از لغزشات مغر در جوامع به روز بسیار رایج است.
عکس شماره ۶ ⇩عکس شایعترین لغزشات مغز انسان
اثر سوگیری پس‌نگر

اثر سوگیری، از متداول‌ترین لغزشات مغز انسان است. در سوگیری که نوعی خطای شناخت است، باوری عمیق به بحثی وجود دارد که درواقع حتمی نیست. همان حسی که پس از شکست یک سرمایه‌گذاری یا انتها یک رابطه‌ی رمانتیک به اشخاص دست می‌دهد؛ از اول هم مشخص بود چنین اتفاقی می‌افتد.

اما تنها وقتی که به گذشته نگاه می‌کنیم، امور اینقدر هویدا و روشن به نظر می‌رسند. کاهنمن می‌گوید: با ابن که عمده‌ی رویدادهای حیات، ذاتا غیر قابل پیش‌بینی هستند، این احساس که «می‌توانم گذشته را بفهمم، پس آینده در مهار من است» نوعی توهم قدرت ایجاد می‌کند. این نوع خطای ذهنی، در بازار سهام به درستی قابل مشاهده است.
عکس شماره ۷ ⇩عکس شایعترین لغزشات مغز انسان
سرمایه‌گذاران درپی متخصصان پیش‌بینی بازار می‌گردند، افرادی که که نتایج کارشان نمایان کرده، قدرت داوری و پیش‌بینی خوبی دارند؛ اما به نظر کاهنمن حتی مناسب رتبه‌ترین مدیران هم خیلی خوب تر از شانسی عمل نمی‌کنند.

— اگر پيشنهادى داريد در قسمت نظر بنويسيد —

نگارش : شهريار ف.

تازه های علمی در بخش دانش و فناوری سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

من گدا و تمنای وصل او هيهات
««« »»»
مگر به خواب ببينم خيال منظر دوست

معمول ترین اشتباهات مغز آدم (۷ عکس)

TT / 189 — TP / 15%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال