آزمون استخدام ۹۵

اخبار استخدام ۹۵

آزمون استخدام 95

آزمون استخدام ۹۵

 

مشاور عالی سازمان سنجش آموزش کشور گفت برای دریافت کارت ورود به جلسه آزمون ۱۲ دستگاه اجرایی کشور در سال ۹۵ از سه شنبه مورخ ۹۵/۸/۱۸ به سایت سنجش مراجعه کنید و از کارت خود پرینت بگیرید

متقاضی باید از روز سه شنبه ۱۸ آبان لغایت روز پنج شنبه ۲۰ آبان ماه به سایت سازمان سنجش مراجعه و با وارد کردن مشخصات شناسنامه ای یا اطلاعات ثبت نامی از کارت شرکت در آزمون خود یک نسخه پرینت تهیه و بر اساس آدرس و زمان تعیین شده به حوزه امتحانی خود مراجعه کنند.

بازنشر و جمع آوری : مجله اینترنتی لی لی گل

منبع : بیافان