دردم از بانک است و درمان نیز هم/ ۵۰۰ واحد تولیدی آذربایجان غربی غیر قابل احیا اعلام شد (۲ عکس)


دردم از بانک است و درمان نیز هم/ ۵۰۰ واحد تولیدی آذربایجان غربی غیر قابل احیا اعلام شد

تمکین نکردن بانکها از دولت در آذربایجان غربی در سه سال اخیر حین آن که موجب شد ۵۴۱ واحد محصولی غیرقابل احیا شده و به مصادره بانکها درآید رتبه پایان را نیز برای این استان در توجه کرد تسهیلات رفع موانع تولید در سامانه بانکی بهین یاب به ارمغان آورد.

تصویر و عکس شماره ۱ ⇩

تصویر و عکس   نا خوشیم از بانک است و معالجه نیز هم/ ۵۰۰ واحد محصولی آذربایجان غربی غیر قابل احیا اعلام شد

سرزه به نقل از خبر گزاری تسنیم خبر می دهد از ارومیه، تنها راهکار عملیاتی که دولت یازدهم برای رفع موانع تولید، احیا واحدهای راکد و مدد به واحدهای نیمه تمام یا نیمه فعال برای خروج از رکود در کشور و ایجاد رونق اقتصادی مورد استفاده قرار داد معرفی صاحبان واحدهای محصولی و صنعتی به بانکها بود.

برای این معرفی ابتدا جلسات و همایشهایی برگزار شد تا ترفند های معرفی صاحبان واحدهای محصولی نیازمند به پول احصا و برداشت شد.

در نهایت مقرر شد کارگروه های رفع موانع تولید متشکل از روسای سیستم های گوناگون در استانها تشکیل شده و از طریق همین کارگروه ها موانع تولید تشخیص داده شده و روش های ضروری برای رفع آن عملیاتی شود.

در آذربایجان غربی در طول سه پارسال حدود ۵۰ نشست کارگروه رفع موانع تولید در سطوح گوناگون به انجام رسانده شده و البته نتایج بسیار حیرت انگیزی به دنبال داشته که در این گزارش آگاهی دار اشاره می شود.

رتبه پایان بانکهای آذربایجان غربی در توجه کرد تسهیلات

ابتدا دولت برای سامان بخشی به روند مصوبات جلسات کارگروه های رفع موانع تولید و رصد جامع استانها که در نهایت راهشان به بانک ختم می شد سامانه بهین یاب را ابداع کرده و عملیاتی ساخت تا هر استان مصوبات کارگروه خود را با معرفی واحدهای صنعتی نیازمند از طریق ثبت در این سامانه عینیت بخشیده و وضعیت عمومی خود را به استحضار مرکزنشینان نیز برساند.

باحال است بنا به اذعان شخص استاندار آذربایجان غربی رتبه این استان در ثبت اسامی واحدهای مشکل دار صنعتی برای دریافت تسهیلات بانکی در سامانه بهین یاب در دو سه سال اخیر همیشه در صدر و حتی در رتبه نخست واقع بود و این امیدواری به وجود آمده بود که به واسطه این سامانه آنلاین وضعیت بحران زده صنعت در آذربایجان غربی به زودی رسیدگی شده و پیشرفت خواهد یافت.

اما این امیدواری فقط یک آرزوی دل خوش کننده بود چون باز بنا بر اذعان قربانعلی سعادت استاندار آذربایجان غربی، زمانی که وقت توجه کرد تسهیلات مصوب شده به هر واحد صنعتی نام نویسی کرده در سامانه بهین یاب رسید روند تمکین نکردن بانکها از مصوبات دولت نیز آغاز شد به طوری که به مرور آذربایجان غربی رتبه های نخست خود را در همین سامانه از دست داد و امروز این استان رتبه پایان را در توجه کرد تسهیلات به واحدهای صنعتی مشکل دار در سطح کشور دارد.

سه سال انتظار صنعتگران فقط برای یک پیشنهاد

اما کار به همین جا ختم نشد به این علت که صاحبان کارخانه ها و واحدهای محصولی بحران زده بعد از سه سال انتظار برای حل معضلشان که مرتباً از سوی دولت قول داده می شد و هر هفته پرونده آنان در دست مدیران سیستم های اجرایی دست به دست می شد کارد به استخوانشان رسید و دریافتند که در این سه سال آنچه که پیش آمده است فقط آماده سازی یک پیشنهاد است و آن هم این که کارگروه رفع موانع تولید به بانکها ارائه میدهد که به بهمان واحد محصولی مشکل دار در چارچوب مقررات و ضوابط موجود بانکی توجه کرد تسهیلات انجام شود.

صنعتگران و صاحبان واحد محصولی آذربایجان غربی بحران زده و راکد نیک آگاهی میدارند که اگه چک برگشتی نداشته و ضمانتهای ضروری و سبک دارای توجیه اقتصادی عالی داشته باشند برای هر کارخانه و برنامه ای می توانند از هر بانکی تسهیلات گیرند و احتیاجی به معرفی کسی ندارند به این علت که اساساً بانکها برای انجام چنین فعالیتهایی افتتاح شده اند.

زمانی صاحبان واحدهای محصولی حتی به اجرای این پیشنهاد نیز خشنود ساخته شدند باز مشکل تازه ای رخ عیان کرد و آن هم این که مدیران بانکهای گوناگون با مرور آئین نامه ها و بخشنامه های داخلی دریافتند که می توانند به انواع مختلف و اقسام شیوه ها از توجه کرد تسهیلات به صاحبان صنایع مشکل دار طفره بروند.

مدیران بانکهای آذربایجان غربی از دولت تمکین نمی کنند

استاندار آذربایجان غربی از حدود یکسال پیش آغاز به گلایه از بانکها کرد که با دولت مشارکت نمیدارند و تسهیلات مصوب کارگروه رفع موانع تولید را توجه کرد نمی کنند.

وی اگه چه اشاره چندانی به این بحث نمی کند که منابع بانکها یا بیت المال است و یا سپرده مردمان بنابراین قادر نیستند صرفاً با دستور مدیران دولتی پول را در جامعه انتشار دهند اما وی بارها به صریحگویی گفت: اصلیترین مشکل واحدهای صنعتی و محصولی آذربایجان غربی فقدان سرمایه در گردش است بنابراین بانکها باید با تأمین به موقع سرمایه در گردش، بستر ضروری برای ایجاد رونق اقتصادی در استان را فراهم آورند.

آئین نامه های بانکی عامل تمکین نکردن بانکها از دولت

اما برای بانکها در تسهیلات ندادن به یک مشتری فقط وجود یک چک برگشتی کفایت می کند در حالی که صاحبان واحدهای محصولی مشکل دار یا بحران زده، "ده تا ده تا یا صد تا صد تا" چک برگشتی دارند بنابراین به یکباره آئین نامه های داخلی بانکها به مانع اصلی در اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید تبدیل ساخته شد.

دست و پنجه نرم کردن مدیران دولتی آذربایجان غربی با بانکها برای از جلو رو برداشتن چنین آئین نامه هایی در اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید حدود یکسال به طول انجامید تا در نهایت با تلاش برخی نمایندگان مجلس در ماه مرداد ۹۵ برای اولین بار در تاریخ برای حل یک مشکل بانکی بین دولت و بانکها در یک استان، پای سرپرست کل بانک مرکزی نیز به آذربایجان غربی گشوده شد.

کشیده شدن پای سرپرست کل بانک مرکزی به معضلات بانکی آذربایجان غربی

هدف از فراخوان و مسافرت ولی الله سیف به آذربایجان غربی تشریح آثار برجام به صنعتگران و مدیران آذربایجان غربی عدم اما چون وی چند روز پیش از مسافرت به ارومیه در مسافرت کاری خود به ایالات متحده بر حین سیاست دولت مستقر، دستاورهای برجام را صفر اعلام کرده بود بنابراین وی در ارومیه نیز بخش اصلی ای از وقت خود را به تبیین همین دیدگاهش توجه کرد تا شائبه همراه نبودنش با دولت تقویت نشود اما در لابلای همین سخنان سیاسی که تالار جلسات استانداری آذربایجان غربی بیان شد، گفت: واحدهای محصولی دچار رکود در کشور برای بازدهی خوب تر و توان مسابقه نیاز به باز سازی دستگاه ها و تجهیزات دارند حین این که برنامه ریزی خاصی برای پیشرفت وضعیت بنگاه های کوچک و متوسط برای در امان ماندن از اتفاقات بازارهای جهانی در سال ۹۵ تدوین کرده ایم.

در همین رویداد سرپرست کل بانک مرکزی به رؤسا امور شعب بانکهای گوناگون در آذربایجان غربی دستور داد تا با دولت مشارکت داشته مسئولانه تر در اجرای مصوبات کارگروه رفع موانع تولید وارد میدان شوند.

به واسطه همین مسافرت، اندک تحرکی در نحوه توجه کرد تسهیلات مصوب کارگروه رفع موانع تولید آذربایجان غربی پدید آمد به نحوی که استاندار آذربایجان غربی در هفته دولت گفت: از میان یک هزار و ۹۷ واحد محصولی مشکل داری که پرونده شان در کارگروه رفع موانع تولید چک شده و بعد از گذر از صافی های گوناگون به بانکها شناسانده شده اند ۸۶ واحد کامیاب به دریافت تسهیلات شده اند.

توفیق کمتر از ۱۰ درصد کارگروه رفع موانع تولید در آذربایجان غربی

گرچه بنا بر اذعان شخص استاندار آذربایجان غربی میزان بهره مندی واحدهای صنعتی و محصولی استان از همین تسهیلات مصوب کارگروه رفع موانع تولید حتی به ۱۰ درصد هم نمی رسد ولی بعد از سه سال رسیدن به این رقم نیز برای خود موفقیتی تلقی میشد به این علت که بالاخره حداقل درصد کوچولوای از مصوبات کارگروه به مرحله توجه کرد پول هم رسیده بود.

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس   نا خوشیم از بانک است و معالجه نیز هم/ ۵۰۰ واحد محصولی آذربایجان غربی غیر قابل احیا اعلام شد

اینفوگرافی دستاوردهای جلسات کارگروه رفع موانع تولید آذربایجان غربی در شش ماهه نخست۹۵

اما روز پیش و با گذشت حدود دو ماه از هفته دولت آمار و ارقامی که ارائه شد حتی تعجب و دادخواهی چند باره خود مدیران دولتی آذربایجان غربی را بر انگیخت، چون بر اساس تصفیه ای که به گزارش سرزه به نقل از مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی به صورت محدود صورت گرفته است به آمار تسهیلات گرفتگان نه تنها افزوده نشده است و اتفاق بزرگی نیفتاده است بلکه اساساً ماجرا دیگری بر روند توجه کرد تسهیلات بانکی به صنعتگران مترتب است.

تناقض، تضاد و شفاف نبودن آمار

جعفرصادق اسکندری در این نشست اظهار داشت: تا کنون ۹۶ میلیارد تومان پول به ۵۴ سبک توجه کرد شده است.

همین آمار مبین این است که رقم ۸۶ نفری اشخاص تسهیلات گرفته که از سوی استاندار آذربایجان غربی در هفته دولت ابراز شد مکان اشکال و تردید است.

۵۴۱ واحد محصولی آذربایجان غربی به تاریخ سپرده شدند

وی در این نشست پرده از یک بحران مغفول مانده و رسانه ای نشده نیز پرداشت و گفت: ۵۴۱ واحد محصولی استان آذربایجان غربی که دیگر توجیه اقتصادی نداشته و اغلب به تملک بانکها درآمده اند غیر قابل احیا هستند و باید حالتشان از سوی بخش صدور اجرائیه های سازمان ثبت اسناد و خود بانکها تعیین وظیفه شود.

مدیرکل صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی که دستگاه تحت مدیریتش تقریباً متولی همه واحدهای بحران زده، راکد، نمیه فعال و نیمه تمام نیز هست برای حل مشکلاتی که صنعتگران آذربایجان غربی با آن سر در گریبان است اظهار داشت: تعیین سهمیه از صندوق توسعه ملی برای استان به عنوان یک استان محروم و پیشرفت نکرده قادر هست بخشی از معضلات را از بین برد.

محمد فاروق گرمیانی، سرپرست منزل صنعت و معدن آذربایجان غربی نیز در همین نشست با نقد شدید از وضعیت بانکی گفت: مانند صدها نفر از کارخانه داران و فعالان اقتصادی استان واحد صنعتی خود را تعطیل کردم.

شرکت نکردن مدیران بانکها در جلسات اقتصادی دولت در آذربایجان غربی

در این نشست اعضای شورای مکالمه ی دولت و بخش اختصاصی بارها و بارها به گوشه و کنار تالار جلسات نظر انداختند تا روسای بانکها و رؤسا امور شعبشان در آذربایجان غربی را بیابند اما به جز بانک توسعه صادرات که یک تک شعبه در ارومیه دارد بقیه بانکها به مکان آن که در سطح مدیر استان شرکت کنند فقط کارشناسشان را به نشست اعزام کرده بودند.

استاندار آذربایجان غربی که به تازگی فاز تحول مدیران بانکها را کلید زده است در این نشست گفت: این مهم به جد از سوی وی پیگیری می شود به این علت که قانون بانکداری در کشور یکی است و شامل همه بانکهای دولتی می شود و همان گونه که مدیران بانکی در استان مازندران به صنعتگران تسهیلات می دهند و در استان اول می شوند باید در آذربایجان غربی نیز بانکها مانند سایر استانها در برنامه های دولت همراهی کنند وگرنه برکنار می شوند.

بیانات مکرر مسئولان استان آذربایجان غربی مؤید این مورد است که به رغم اصرار برای اجرایی سازی تنها راهکار دولت یازدهم برای حل مشکل رکود در کشور و از جلو رو برداشتن موانع تولید که با ازدیاد نقدینگی جامعه و تزریق مجدداً تسهیلات بانکی پربها و در عین حال صعب الوصول برای فعالان اقتصادی دنبال می شود باز هزاران واحد محصولی و صنعتی امکان بهره مندی از آن را ندارند و از سوی دیگر تمکین نکردن بانکها در طول سه پارسال از دولت و باقی مانده تنها چند ماه تا انتها کار دولت یازدهم، عملاً افق روشنی برای حل مشکل صنعتگران و فعالان اقتصادی قابل به وحشت افتیم نیست.

گزارش از محمد مردی پر

–ضمن تشکر از حسن انتخاب شما، لطفا با نظرات خود به ما در پيشرفت خدمات به شما کاربر عزيز، کمک کنيد–

گردآورنده : شهرام ل.

استان ها در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

عهد الست من همه با عشق شاه بود
««« »»»
و از شاهراه عمر بدين عهد بگذرم

دردم از بانک است و درمان نیز هم/ ۵۰۰ واحد تولیدی آذربایجان غربی غیر قابل احیا اعلام شد (۲ عکس)

TT / 315 — TP / 17%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال