تعزیرات: شبکه توزیع گوشت بی سروسامان بود/مردم پول گوشتی را می دهند که نمی خرند + عکس


تعزیرات: شبکه توزیع گوشت بی سروسامان بود/مردم پول گوشتی را می دهند که نمی خرند + عکس

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران می‌گوید متاسفانه تا به امروز شبکه توزیع گوشت، هیچ گونه سامانی نداشت و هیچ نهادی بر این شبکه نظارت نمی‌کرد. یکسری واحدهای متخلف، پول گوسفند نر را از مردمان می‌گیرند اما گوشت میش که ۷ هزار تومان ارزان‌تر است، می‌دهند.

تصویر و عکس   تعزیرات: شبکه توزیع گوشت بی سروسامان بود/مردمان پول گوشتی را می دهند که تهیه نمیکنند + تصویر و عکس

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم، طرح ساماندهی کشتار و عرضه گوشت، صبح امروز (شنبه) ۱۵ آبان با حضور در چهار کشتارگاه سطح شهرستان ری آغاز شد؛ نقشی که قرار است تهیه، تولید و عرضه گوشت را از کشتارگاه تا قصابی ساماندهی کند و مردمان پول کالایی را بدهند که می خرند؛ نه این که پول گوشت گوسفند نر را که خوب ترین نوع گوشت گوسفند است بدهند اما بی آن که آگاهی بدارند، گوشت میش یا بز بگیرند و پزند.

تصویر و عکس شماره ۱ ⇩تصویر و عکس   تعزیرات: شبکه توزیع گوشت بی سروسامان بود/مردمان پول گوشتی را می دهند که تهیه نمیکنند + تصویر و عکس

تصویر و عکس شماره ۲ ⇩تصویر و عکس   تعزیرات: شبکه توزیع گوشت بی سروسامان بود/مردمان پول گوشتی را می دهند که تهیه نمیکنند + تصویر و عکس

تا پیش از اجرای این طرح، هر کسی قادر میبود دام های خود را به کشتارگاه ببرد و کشتار کند و در نهایت هم همان گوشت هایی که اغلب مربوط به دام های بیمار هستند، روی سفره های مردمان قرار بگیرد اما در این طرح قرار شده هر کسی نتواند کشتار به انجام رساند و عاملین کشتار باید مجوز و پروانه داشته باشند و به نقل کرده علی خندان رئیس اتحادیه گوشت گاوی تهران، تا کنون نزدیک به ۸۰ نفر برای دریافت مجوز عاملین کشتار مراجعه کرده اند.

تصویر و عکس شماره ۳ ⇩تصویر و عکس   تعزیرات: شبکه توزیع گوشت بی سروسامان بود/مردمان پول گوشتی را می دهند که تهیه نمیکنند + تصویر و عکس

** شبکه توزیع گوشت بی سروسامان بود

محمد محمدی مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران در حاشیه نخستین روز از اجرای طرح ساماندهی کشتار و عرضه گوشت دام و طیور که با حضور در چهار کشتارگاه واقع در شهرستان ری، آغاز شد، بیان کرد: متاسفانه تا به امروز شبکه توزیع گوشت هیچ گونه ساماندهی نداشته است و هیچ نهادی بر شبکه توزیع نظارت نمی کرده است.

مدیر کل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: قرار شده بر روی شبکه توزیع نظارت شود و زیر پوشش اتحادیه ها قرار بگیرند و هنگام توزیع، فاکتور ارائه کنند و نوع و قیمت گوشت را مشخص کنند.

تصویر و عکس شماره ۴ ⇩تصویر و عکس   تعزیرات: شبکه توزیع گوشت بی سروسامان بود/مردمان پول گوشتی را می دهند که تهیه نمیکنند + تصویر و عکس

** مردمان پول گوشتی را می دادند که تهیه نمیکردند

به نقل کرده محمدی، قیمت گوشت میش که همان گوسفند ماده است، حداقل ۱۰ هزار تومان کم هزینه تر از گوشت گوسفند نر است ولی یکسری واحدهای صنفی متخلف، گوشت میش را بجای گوشت گوسفند نر به مردمان به فروش میرسانند و پول گوشت گوسفند نر را می گیرند. گوشت ماده گاو حداقل ۷ هزار تومان کم هزینه تر از گوشت گوساله است اما باز هم یکسری واحدهای صنفی متخلف، پول گوساله را از مردمان می گرفتند اما گوشت ماده گاو می دادند.

تصویر و عکس شماره ۵ ⇩تصویر و عکس   تعزیرات: شبکه توزیع گوشت بی سروسامان بود/مردمان پول گوشتی را می دهند که تهیه نمیکنند + تصویر و عکس

این مقام مسئول در تعزیرات حکومتی ابراز امیدواری کرد با اجرای این طرح، شبکه توزیع ساماندهی کشف کند و نوع گوشت هایی که به مردمان عرضه می شود، مشخص شود.

** برخورد با واحدهای صنفی متخلف تحت عنوان « فریب دادن مشتری»

تصویر و عکس شماره ۶ ⇩تصویر و عکس   تعزیرات: شبکه توزیع گوشت بی سروسامان بود/مردمان پول گوشتی را می دهند که تهیه نمیکنند + تصویر و عکس

محمدی گفت: این طرح فعلاً در سطح استان تهران انجام می شود اما باید با همت همه مردمان و مسئولان، در سطح کشور اجرا شود زیرا دام ها مربوط به یک استان نیستند و انتقال داده میشوند.

به نقل کرده مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران، عرضه گوشت میش بجای گوسفند نر یا ماده گاو بجای گوساله، تقلب و فریب مشتری به حساب مییاید.

**پیش گیری از قاچاق دام با ساماندهی شبکه توزیع گوشت

به گزارش تسنیم، علی کوهستانی رئیس تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران درباره اجرای این طرح بیان کرد: در رابطه با بحق برخورد قانونی با متخلفین، اداره تعزیرات حکومتی، بازرسی اصناف و سازمان صنعت، معدن و تجارت ورود کرده اند و چنانچه تخلفی باشد، برخورد می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: چنانچه مردمان تخلفی در این رابطه از واحدهای صنفی دیدند، قادر هستند با شماره ۱۲۴ تماس بگیرند تا از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت پیگیری شود.

تصویر و عکس شماره ۷ ⇩تصویر و عکس   تعزیرات: شبکه توزیع گوشت بی سروسامان بود/مردمان پول گوشتی را می دهند که تهیه نمیکنند + تصویر و عکس

کوهستانی اضافه کرد: به عنوان مسئول تنظیم بازار جهاد کشاورزی استان تهران معتقدم که با اجرای این طرح، جلوی قاچاق دام و عرضه خارج از شبکه گرفته می شود و اصلی تر این که به کار برنده همان کالایی را میگیرد که پولش را توجه کرد کرده است.

وی گفت: رحلت کرده مردمان زمانی به قصابی ها مراجعه می کردند، نوع گوشتی را که می گرفتند آگاهی نمیداشتند اما با اجرای این طرح، بر روی گوشت های داخلی قصابی ها برچسب می خورد و نوع گوشت اعم از میش، گوسفند نر یا بز مشخص می شود.

** عرضه گوشت شرایط شگفت انگیز بدی داشت

بر اساس این گزارش، مرادی رئیس اجلاس کشتارگاه های صنعتی کشور نیز در مورد اجرای طرح ساماندهی کشتار و عرضه گوشت دام و طیور بیان کرد: طرح ساماندهی عرضه گوشت، طرح بسیار اهمیتی می داری است. متاسفانه عرضه گوشت تا پیش از ورود تعزیرات در شرایط شگفت انگیز بدی بود و حقوق به کار برنده تضییع می شد و مرجعی برای شکایت موجود نبود و این طرح در حقیقت راه حل معضل عرضه گوشت به حساب مییاید.

تصویر و عکس شماره ۸ ⇩تصویر و عکس   تعزیرات: شبکه توزیع گوشت بی سروسامان بود/مردمان پول گوشتی را می دهند که تهیه نمیکنند + تصویر و عکس

وی توضیح داد: هدف از اجرای این طرح آن است که تهیه، تولید و عرضه گوشت تحت نظارت قرار گیرد تا در نهایت حقوق به کار برنده تأمین شود. ما به عنوان کشتارگاه داران و به عنوان یکی از حلقه های تهیه، توزیع و عرضه گوشت، مکلف هستیم بر روی لاشه های گوشت ها، برچسب بزنیم و جنسیت گوشت و کیفیت آن را مشخص کنیم تا به کار برنده بر اساس مشخصات برچسب، خرید درست و صحیحی به انجام رساند.

**به چه صورت گوشت باکیفیت و کم کیفیت را بشناسیم؟

مرادی توضیح داد: کیفیت گوشت تحت تاثیر عوامل گوناگونی است اما دو عامل اصلی جنسیت و سن دام، خیلی تعیین کننده است. در این طرح، جنس دام بر روی برچسب نگاشته میشود و چنانچه برچسب به رنگ قرمز بود، به معنای آن است که گوشت به دام سن دار تعلق دارد و چنانچه برچسب سفید بود، به معنای این است که گوشت به دام جوان تعلق داراد.

رئیس اجلاس کشتارگاه های صنعتی کشور در پاسخ به این سئوال که برخی کشتارگاه داران موافق برچسب قرار دهی بر روی لاشه های گوشت نیستند گفت: حقیقت این است که کشتارگاه ها به عنوان بخش تولید باید شناسنامه محصول را نصب کنند و در جلساتی که با تعزیرات داشتیم، سوء تفاهم ها از بین برده شد و برچسب قرار دهی را پذیرفتند.

_____________________

تهیه و تدوین: سيامك ع.

اجتماعی در بخش اخبار سايت سرزه

بیت انتخابی از دیوان حافظ :

صبحدم از عرش می‌آمد خروشی عقل گفت
««« »»»
قدسيان گويی که شعر حافظ از بر می‌کنند

تعزیرات: شبکه توزیع گوشت بی سروسامان بود/مردم پول گوشتی را می دهند که نمی خرند + عکس

TT / 288 — TP / 28%

با دیگران به اشتراک بگذارید

[ منبع این خبر سایت سرزه می باشد. ]

در صورتی که در خبر منتشر شده تخلفی مشاهده میکنید و یا نیاز به ارتباط با مسئول سایت جوونی | جدیدترین اخبار روز ایران و دنیا دارید روی این قسمت کلیک کنید.

گزارش تخلف

تمامی مطالب از سایت های مجاز فارسی و ایرانی تهیه و جمع آوری شده است، در صورت وجود هرگونه مشکل از طریق صفحه گزارش تخلف اطلاع دهید.

تبلیغات

جدیدترین اخبار منتشر شده

تبلیغات

دانلود سریال خارجی

دانلود فیلم ایرانی

دانلود فیلم خارجی

دانلود فیلم و سریال