اصرار زیادی برای جلب محبت همسرتان نداشته باشید و این نکته را وقتی که وی عصبانی است بیشتر مراعات کنید.

۱ – همسرتان را به عنوان یک مرد بپذیرید و برای شناخت جهان برای آقایان او دانش و اطلاع خود را زیاد کنید.

۲ – همسر خود را به چشم یک شی‌ء مسؤول ننگرید. بلکه به شخصیت حضوری او ارج بنهید.

۳ – جنبه یا بخش‌هایی از شخصیت همسرتان را که باعث تمایز او از سایرین می‌شود مورد توجه و تحسین گذارید.

۴ – برای اینکه همسرتان با شما روراست باشد سعی کنید او را درک کرده و برای افکار و احساساتش ارزش قایل شوید. چنانچه حرف‌ها و گفته‌های او مطابق میل شما نمی باشد از خود عکس العمل تند نمایان نکنید زیرا به این وسیله بذر بی‌اعتمادی در زندگی خود می‌کارید.

۵ – وقتی همسرتان با شما درد و دل می‌کند و راز دلش را با شما دربین می‌گذارد، احساساتش را بپذیرید و به او نقل نکنید که اسرار درونش ناخوشایند و بی‌رحمانه است‌.

۶ – به طور مستمر از همسرتان نقد نکنید زیرا نقد پیاپی باعث می‌شود که همسرتان از شما دور بشود.

۷ – او را به درک نکردن‌، نبود صمیمیت و بی‌احساس بودن متهم نکنید. زیرا او درک کردن‌، صمیمیت و با احساس بودن را به ترفند برای آقایان نشان می‌دهد.

۸ – نیازهای قرار می داری همسرتان را دریابید. این امر اتفاق نمی‌افتد مگه اینکه همسرتان این نیازها را باز گوید و به همین جهت در مواقع عالی با لحن ملایم در رابطه با احتیاج هایش از وی پرسیده و دیدگاههای قرار می داری وی را نسبت به خود و زندگی‌تان دریابید و در نهایت جوابی را که همسرتان می‌دهد بدون نقد و جبهه‌گیری بپذیرید.

۹ – وقتی که همسرتان با شما گفتمان می‌کند به دقت به حرفهای او گوش فرا دهید زیرا نبود توجه شما به گفته‌های او نبود علاقهٔ شما را نشان می‌دهد.

۱۰ – هیچگاه از کارهایی که همسرتان برای جلب محبت شما انجام می‌دهد نقد نکنید برای مثال وقتی او به شما محبت می‌کند، آن را بیش از حد لوس ندانید او به شیوهٔ خود ابراز محبت می‌کند.

۱۱ – او را به ترفند خودتان نپسندیده باشید بلکه به وجود او هم اهمیت بدهید. به عنوان مثال چنانچه در سالگرد ازدواج‌تان‌، هدیه‌ای به او می‌دهید سعی کنید از پیش در رابطه با هدیهٔ مورد علاقه‌اش اطلاعاتی به دست آورید.

۱۲ – از همسر خود انتظار نداشته باشید که با تمامی طرح‌ها و ایده‌ها و افکار شما قبول داشته باشد و آنها را تحسین کند. واقع بین باشید و به او مجوز دهید که نظرش را هر چندین که برخلاف میل شما باشد، اظهار نمایید.

۱۳ – اصرار زیادی برای جلب محبت همسرتان نداشته باشید و این نکته را وقتی که وی عصبانی است بیشتر مراعات کنید. در بسیاری اوقات وضعیت روحی او برای ابراز محبت به شما عالی نمی باشد و اصرار زیاد شما منتهی به مخالفت شدید او می‌شود.

۱۴ – برای همسر خود نقش یک زن حساس و شکننده را بازی نکنید. زیرا این وضعیت شما باعث می‌شود که همسرتان اندیشد شما ضعیف و بی طاقتید و چنانچه چیزی نقل بکند باعث رنجش‌تان می‌شود. بنابراین سعی می‌کند که رابطه کلامی کمتری داشته باشد و همین امر باعث آزردگی شما می‌گردد.

۱۵ – سعی کنید که در رابطه با همسرتان مدام هویت خود را به عنوان یک زن و همسر حفظ کنید. زنی که توجه به روابطش به نرخ از دست دادن هویتش به پایان رسانده شود به خود و روابطش لطمه می‌زند. زیرا این مسئله باعث می‌شود که وی خود را بخشنده‌تر و دوست داشتنی‌تر از همسرش نگاه بکند و اندیشد که همسرش بی‌نهایت خودخواه و ناسپاس است‌. آقا ها با زنی به عنوان همسر در رابطه همیشگی باقی خواهند ماند که هویت مستقل و قوی خود را حفظ کند.

۱۶ – چنانچه احساس می‌کنید که در روابط خود با همسرتان از عزت نفس پایینی برخوردارید و میل دارید که او را وادارید تا در این زمینه به شما یاری رساند که از احساس خوبی برخوردار شوید غلط می‌کنید. این مسئله مشکل شما است شخصاً روی آن فعالیت کنید و در صورت ضرورت از یک روان‌شناس کمک بخواهید.

۱۷ – وقتی که همسرتان از فشار عصبی رنج می‌برد سعی نکنید از لحاظ عاطفی به او نزدیک شوید. زیرا چنانچه برای صمیمیت و نزدیک شدن به او فشار آورید فقط او را عصبانی‌تر کرده و از خود دور می‌کنید. وقتی که دلهره او کاهش داده شود به وضعیت معمولی خودش بر می‌گردد.

۱۸ – در زندگی زناشویی خویش سعی کنید خود را مسؤول خوشبختی خود بدانید. زنی که مسؤولیت خوشبختی زندگی مشترک را فقط بر عهده همسرش می‌گذارد یک همسر ناراحت و افسرده به بار می‌آورد.

۱۹ – او را به نپسندیدن و گریزان بودن از همسر و زندگی متهم نکنید. زیرا وی اعتقاد دارد که شریک زندگی‌اش را پسندد و از او گریزان نمی باشد ولی به عقیده اش او را متهم به چیزی می‌کنید که در نکته اش صدق نمی‌کند و این مسئله باعث کدورت در روابط می‌شود.

۲۰ – وقتی شما در می‌یابید که در ایجاد معضلات زندگی خود سهم داشته‌اید و آن را به همسرتان نقل بکنید عشق و محبت بار دیگر در زندگی‌تان شکوفا می‌شود. زیرا پس از آن همسرتان هم سهم خود را می‌پذیرد و با کمک شما درصدد از بین بردن مشکل بر می‌آید .